O projektu

Mezinárodní program filmové výchovy CinEd zpřístupňuje evropské filmy dětem a mladým divákům ve věku 6-19 let. Českým partnerem projektu je Asociace českých filmových klubů.

CinEd nabízí filmy pro školní projekce, realizované ať již přímo ve školách, v kinech nebo v dalších kulturních institucích. Filmy jsou organizátorům představení nabízeny zdarma, kina a jiné kulturní instituce (knihovny, muzea) mohou programy zpoplatnit jen do výše pokrytí svých provozních nákladů spojených s projekcí.

Partnerskými zeměmi projektu CinEd jsou aktuálně Bulharsko, Česká republika, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Německo, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko a Litva. Počet zemí i nabízených filmů se každý rok rozrůstá. V roce 2022 o vstup do projektu usiluje Řecko a Turecko.

Specifikem projektu CinEd je jeho zaměření na umělecké filmy a jejich přiblížení nejmladším divákům prostřednictvím osvědčené a mezinárodně ceněné metodiky vyvinuté v rámci Cinemathéque française.

Součástí nabídky jsou vedle samotných filmů také metodické materiály, pedagogické bonusy  – videa (tématicky zaměřené sestřihy z filmů kolekce v délce 20min), pracovní listy pro studenty v pdobě PDF , ale také online vyčleněném prostoru a série školení pro pedagogy a kulturní pracovníky. Ty jsou za finanční podpory Kreativní Evropy a Ministerstva kultury nabízeny zájemcům zdarma. Školení pro pedagogy, která organizujeme napříč školním rokem jsou certifikována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci DVPP.

Už pět let nabízíme zdarma školám a pedagogům tutoring: celoroční metodickou podporu a konzultace zkušených tutorů a expertů filmové výchovy CinEd (MgA. Jiří Forejt, Mgr. Ivana Lipovská). Nesmírně si ceníme také našich externích konzultantů, se kterými  příležitostně řešíme  metodické postupy. Jsou jimi ti nejzkušenější v oboru – bývalí tutoři a stávající příležitostní kolegové: Mgr. Martina Voráčková, PhDr. David Čeněk a Mgr.et MgA. Tereza Czesany Dvořáková Ph.D. 

Zapojení se do projektu je velice jednoduché. Po registraci on line na platformě (zde jsou umístěny filmy) a novém mezinárodním webu (interaktivní prostor pro studenty a pedagogy s podklady k filmům a vzdělávacími materiály) koordinátorka projektu překontroluje vhodnost kandidáta a účet schválí. Proto prosím vyčkejte na aktivaci účtu, ke kontrole jsme zavázáni, je nutná pro ochranu a zneužití filmů. Schvalování účtu u nás automatické během pár sekund.  Následně si nainstalujete přehrávač a stahujete filmy a metodické materiály pro svou výuku zdarma, promítá se pomocí přehrávače CinEd. Ten je nutno nainstalovat, k tomuto kroku budete automaticky vyzvání po první objednávce filmu. (Filmy si hýčkáme, ceníme si poskytnutých práv a pirátství nechceme učit ani naše studenty, proto jsou na nosičích nepřenosné.) Stáhnutí přehrávače je také poslední krok k otevření kouzelné pokladnice filmů.

Od počátku se snažíme být s vámi v kontaktu, pokud jej budete potřebovat, dát pedagogům a kinařům maximální podporu v podobě osobní návštěvy školy,  mailingu, nebo organizací školení akreditovaných MŠMT v průběhu celého roku. Stačí nás kontaktovat.

Pojďte s námi pomoci dětským očím poodhalit krásy umělecky hodnotných filmů.

S jakýmkoli dotazem a problémem vám velice rádi pomůžeme, neváhejte nám zavolat, nebo napsat na eva.spilkova@acfk.cz, tel.604 274 580

Náš tým

Jsme pedagogové a filmomilci, ať už studovaní na FAMU, nebo taky ne, mezi námi nejdete experty na filmovou výchovu, i učitele ze zcela jiných oborů, kteří jsou v každodenní praxi a styku s dětmi a studenty. Jsme důkazem, že filmovou výchovu může učit i učitel francouzštiny, jsme lidé jako vy, které pojí láska k filmu, kultuře, mladým lidem, víra ve změnu vzdělávacího systému. Známe překážky i úskalí, se kterými se ve školách potýkáte. Procházíme jimi a úsilí stojí za to. Čekáme na vás s podporou nasbíraných zkušeností.

Jiří Forejt
Tutor CinEd

Ivana Lipovská
Tutorka CinEd
Viktória Rampal Dzurenko
Tutorka CinEd
Alexandra Forejt Lipovská
PR a produkční podpora CinEd
Ranjal Rampal
Lektor – praktické dílny
Kamera a editace videa
Eva Spilková
Koordinace CinEd ČR Mezinárodní styk a agenda EU