PRO PEDAGOGY

Využití v rámci výuky

Filmy v rámci projektu CinEd vybírají odborníci pro vzdělávací obor filmová/ audiovizuální výchovu s ohledem na zvyšování filmové gramotnosti žáků i studentů všech typů škol, a jsou tudíž vhodné pro základní školy prvního i druhého stupně, pro střední školy i vyšší odborné školy.

Veškeré filmy jsou postupně opatřovány metodickými materiály, otitulkovány. Překlady se postupně rozšiřují do všech jazyků partnerských států včetně češtiny a angličtiny.

Nabídku projektu CinEd je možné využít v rámci doplňkového vzdělávacího oboru filmové/ audiovizuální výchova, ale také i v rámci dalších vzdělávacích oborů, např. literatury, výtvarné výchovy, ve výuce cizích jazyků nebo v rámci průřezového tématu mediální výchova apod.