VŠECHNY BARVY TYGRA

DÉLKA: 4 x 45 min

MÍSTO: ve škole / dle domluvy

TERMÍN: v rozmezí 8-14h

POČET ŽÁKŮ: max 30

VĚKOVÁ SKUPINA: 1.stupeň ZŠ

CENA: zdarma

 

Prožijte ve třídě příběh dětí a kouzelného tygra ze starobylé botanické zahrady. Pobavíme se o hlavních a aktuálních tématech příběhu, nahlédneme také k filmovému řemeslu a možnosti kombinace hraného a animovaného filmu. Na jeho animační technikách ukážeme dětem možnosti rozvoje svébytné výtvarné stylizace, možnosti ztvárnění literární předloh. Žánr pohádkového příběhu, odehrávajícího se v dnešním světě, otevírá dětem dveře fantazie a tvořivosti. Jaký bude asi ten jejich? O odvaze být jiným, o síle fantazie, prostředí uprostřed města se starou tváří, které vzdoruje modernímu okolí svou výjimečností, vnitřním teplem, kouzlem zeleně, knih, ilustrací a vynálezů…

⁕ projekce ⁕ debata ⁕ klíčová témata filmu ⁕ základy filmového jazyka ⁕ jak vzniká hraný film ⁕ analýza filmového políčka ⁕ analýza záběru ⁕ druhy animačních technik ⁕ hra s perspektivou ⁕ nakresli a rozhýbej ⁕ oživení neživé loutky ⁕ vytvoř si film ⁕ plošková animace ⁕ skupinová práce ⁕ 

HLAVNÍ TÉMATA 

 • PŘÍRODA A ZVÍŘATA: zahrada, zvířata, charakter, svoboda, nespoutanost, přirozená moudrost,, pozitivní prezentace přírody, autenticita v umění (v malířství, literatuře aj.)
 • PROTIKLAD A DIALOG MEZI STARÝM / NOVÝM: ochrana botanické zahrady, retro oblečení, knihy, běžné versus jiné, asanace, nová developerská čtvrť, kombinace klasických a nejmodernějších metod 3D animace
 • POHÁDKA / POLITIKUM: dobro a zlo, boj proti developerům univerzální metafora nejistot dnešní světa, svět dětí – svět naděje / svět dospělých kompromisy, zvůle, moc
 • FANTAZIE / REALITA: realistický svět, lidé s rozvinutou fantazií, ožívající představy, útěk z reality, kreativita
 • BARVY: symbolika, dokreslení nálady, dějotvorný účel

SOUČÁSTÍ PROGRAMU:

 • Vzdělávací projekce – Modrý tygr
 • Aktivizační metody
 • Analýza filmu a hlavních témat
 • Vytvoření projektu ve filmových dílnách

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA RVP:

 • Osobnostní a sociální výchova
 • Environmentální výchova
 • Globální rozvojové vzdělávání
 • Mediální výchova.

PO PROJEKCI A ANALÝZE FILMU SI MŮŽETE ZVOLIT JEDNU Z TĚCHTO DÍLEN:

A / „MÉ MAGICKÉ ZVÍŘE“ 
Kreativní a výtvarná dílna s natáčením (6 – 15 let)
Modrý tygr je ve filmu symbolem svobody, nezávislosti a ochrany pozitivních lidských hodnot, krás přírody. Vytvoříme s dětmi jednoduchou a pestrou masku vlastního divokého zvířete, podle fantazie. Zvíře symbolizující vlastní svobodu, identitu, hodnoty, charakterové vlastnosti, ale i nezávislost a ochranu jejich osobního království (rodiny, přírody, zahrady, čehokoli, co máme rádi)
Pomůcky: kartón / tvrdý papír A4, pastelky/fixy/barvy, mobil, provázek
Klíčové kompetence: rozvíjení tvořivosti, komunikačních dovedností
 
B / „PROSTOR PRO TYGRA!“ 
Fotografická dílna v kombinaci s malbou a kresbou v perspektivě prostoru / kombinovaná technika (6 – 15 let) 
Děti si samy, nebo ve dvojicích nakreslí svého vlastního modrého tygra, kterého postupně umísťují do prostoru třídy a fotí (přední plán záběru, druhý plán v záběru uprostřed třídy, třetí zdaní plán – tygrem na konci třídy). Po ukončení se na fotky podíváme a navzájem je porovnáme, proběhne diskuze o perspektivě, o kompozicích obrazu s tygrem, o závislosti na vzdálenosti a umístění snímané postavy v záběru. 
Pomůcky: kartón / tvrdý papír A3, pastelky, mobil
Klíčové kompetence: objevení a pochopení kompozice, perspektivy v záběru
 
 
C / „JAK DOSTAT TYGRA DO FILMU?“ 
Filmová dílna / natáčení krátké scény s tygrem s rozfázováním na 5 záběrů (6 – 15 let)  
Plán natočení scény jednoduchého příběhu: žák ve třídě nečekaně pozoruje plížící se stín neviditelného tygra…Nakreslíme si storyboard a určíme pořadí záběrů různých velikostí tak, jak půjdou za sebou (detail, polodetail, celek..). Nasleduje natáčení s telefonem, dostaneme tygra do filmu! Na výsledky se podíváme a ohodnotíme, vedeme debatu, jak bychom mohli záběry obměnit.
Pomůcky: mobil, jednoduchá maketa tygra – nůžky, kartón
Klíčové kompetence: objevení a pochopení kompozice a velikosti záběru, jejich vzájemných návazností, obrazové skladby ve filmu.
 
 
cined Filmy a jeho metodika učí děti:
 • vidět a slyšet detaily, vnímat poetiku filmového jazyka i jiných umění
 • popisovat, rozvíjet komunikační dovednosti,
 • zaujímat a obhajovat kritické postoje
 • rozvíjet schopnosti analytického a kreativního myšlení
 • odhalit základy filmové řeči a porozumět jejím výrazovým prostředkům
 • emotivně prožívat tisíce příběhů
 • rozvíjet neomezené možnosti fantazie
 • otevřenosti a zájmu vůči světu, druhým, kulturnímu dědictví
 • kooperativním dovednostem – samostatně dohledávat informace, tvořit, spolupracovat v kolektivu
 • porovnávat a propojovat s jinými druhy umění, evropskou kulturou, dějinami

Nabídka projektový den v pdf ke stažení zde: VŠECHNY BARVY TYGRA