PROJEKTOVÉ DNY PRO ŠKOLY

Filmy nás obklopují denně, jsou všude kolem nás, mnohdy poutavější než knihy, obrazy, hudba. Dnešní děti jsou pohyblivými obrazy doslova zahlceni, neuniknou jim, jak se v nich vyznat, jak vyhodnotit jejich kvalitu, jak o nich mluvit, třídit si je dle vlastního hodnocení, podle čeho, jsou dobré snímky jen ty nejmodernější? A chcete prožít s dětmi syntézu skrz filmové umění? Vyberte si z našich PROJEKTOVÝCH DNŮ s filmovou výchovou jak pro základní, tak pro střední školy. Vytvoříme během nich dětem příjemné podmínky pro získání základů filmové gramotnosti, pro propojení kulturního a vzdělávacího prostředí, které podpoří formování kritických postojů dětí, kreativitu, vidění světa v souvislostech a v neposlední řadě i hrdosti na kulturní dědictví naší země a Evropy.

S NAŠIMI FILMY A METODIKOU UČÍME DĚTI:
 • vidět a slyšet detaily, vnímat poetiku filmového jazyka i jiných umění
 • popisovat, rozvíjet komunikační dovednosti
 • zaujímat a obhajovat kritické postoje
 • rozvíjet schopnosti analytického myšlení
 • odhalit základy filmové řeči a porozumět jejím výrazovým prostředkům
 • kreativnímu myšlení
 • porovnávat a propojovat s jinými druhy umění, evropskou kulturou a dějinami
 • emotivně prožívat tisíce příběhů
 • rozvíjet neomezené možnosti fantazie
 • samostatně dohledávat informace, tvořit, spolupracovat v kolektivu – kooperativní učení
 • otevřenosti a zájmu vůči světu, druhým, kulturnímu dědictví 

V případě zájmu prosím kontaktujte hlavní koordinátorku projektu: eva.spilkova@acfk.cz

Pokud chcete, abychom s dětmi uskutečnili fotografický či filmový workshop s natáčením, budeme potřebovat písemný souhlas rodičů.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PROJEKTOVÝCH DNŮ:

VŠECHNY BARVY TYGRA
PŘETOČ LUMIÉRY
FILMOVÝ EXPERIMENT
MUŽ BEZ MINULOSTI