O projektu

Mezinárodní program filmové výchovy CinEd zpřístupňuje evropské filmy dětem a mladým divákům ve věku 6-19 let. Českým partnerem projektu je Asociace českých filmových klubů.

CinEd nabízí filmy pro školní projekce, realizované ať již přímo ve školách, v kinech nebo v dalších kulturních institucích. Filmy jsou organizátorům představení nabízeny zdarma, kina a jiné kulturní instituce (knihovny, muzea) mohou programy zpoplatnit jen do výše pokrytí svých provozních nákladů spojených s projekcí.

Partnerskými zeměmi projektu CinEd jsou aktuálně Bulharsko, Česká republika, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Německo, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Španělsko, Litva a Turecko. Počet zemí i nabízených filmů se každý rok rozrůstá. 

Specifikem projektu CinEd je jeho zaměření na umělecké filmy a jejich přiblížení nejmladším divákům prostřednictvím osvědčené a mezinárodně ceněné metodiky vyvinuté v rámci Cinemathéque française.

Součástí nabídky jsou vedle samotných filmů také metodické materiály, pedagogické bonusy  – videa (tematicky zaměřené sestřihy z filmů kolekce v délce 20min), pracovní listy pro studenty v podobě PDF , ale také online vyčleněném prostoru a série školení pro pedagogy a kulturní pracovníky. Ty jsou za finanční podpory Kreativní Evropy a Ministerstva kultury nabízeny zájemcům zdarma. Školení pro pedagogy, která organizujeme napříč školním rokem jsou certifikována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci DVPP.

Už sedm let nabízíme zdarma školám a pedagogům tutoring: celoroční metodickou podporu a konzultace zkušených tutorů a expertů filmové výchovy CinEd (MgA. Jiří Forejt, Mgr. Ivana Lipovská, Mgr. Viktŕia Rampal Dzurenko). Nesmírně si ceníme také našich externích konzultantů, se kterými  příležitostně řešíme  metodické postupy. Jsou jimi ti nejzkušenější v oboru – bývalí tutoři a stávající příležitostní kolegové: Mgr. Martina Voráčková, PhDr. David Čeněk a Mgr.et MgA. Tereza Czesany Dvořáková Ph.D. 

Zapojení se do projektu je velice jednoduché. Po registraci on line na platformě (zde jsou umístěny filmy) a novém mezinárodním webu (interaktivní prostor pro studenty a pedagogy s podklady k filmům a vzdělávacími materiály) koordinátorka projektu překontroluje vhodnost kandidáta a účet schválí. Proto prosím vyčkejte na aktivaci účtu, ke kontrole jsme zavázáni, je nutná pro ochranu a zneužití filmů, ale především chceme být s vámi v kontaktu od samotného začátku.   Po schválení účtu si nainstalujete přehrávač a stahujete filmy a metodické materiály pro svou výuku zdarma, promítá se pomocí přehrávače CinEd.  K tomuto kroku budete automaticky vyzvání po první objednávce filmu. (Filmy si hýčkáme, ceníme si tvůrců i poskytnutých práv a pirátství nechceme učit naše učitele ani  studenty, proto jsou na nosičích nepřenosné.) Stáhnutí přehrávače je také poslední krok k otevření kouzelné pokladnice filmů.

Od počátku se snažíme být s vámi v kontaktu, pokud jej budete potřebovat, dát pedagogům a kinařům maximální podporu v podobě osobní návštěvy školy,  mailingu, nebo organizací školení akreditovaných MŠMT v průběhu celého roku. Stačí nás kontaktovat.

Pojďte s námi pomoci dětským očím poodhalit krásy umělecky hodnotných filmů.

S jakýmkoli dotazem a problémem vám velice rádi pomůžeme, neváhejte nám zavolat, nebo napsat na eva.spilkova@acfk.cz, tel.604 274 580

Náš tým

Jsme pedagogové a filmomilci, ať už studovaní na FAMU, nebo taky ne, mezi námi nejdete experty na filmovou výchovu, i učitele ze zcela jiných oborů, kteří jsou v každodenní praxi a styku s dětmi a studenty. Jsme důkazem, že filmovou výchovu může učit i učitel francouzštiny, jsme lidé jako vy, které pojí láska k filmu, kultuře, mladým lidem, víra ve změnu vzdělávacího systému. Známe překážky i úskalí, se kterými se ve školách potýkáte. Procházíme jimi a úsilí stojí za to. Čekáme na vás s podporou nasbíraných zkušeností.

Jiří Forejt
Tutor CinEd

 

Ivana Lipovská
Tutorka CinEd
Viktória Rampal Dzurenko
Tutorka CinEd
 
Alexandra Forejt Lipovská
produkční podpora

Ranjan Rampal
Lektor – dílny, kamera,
editace videa
Eva Spilková
Koordinace CinEd ČR Mezinárodní styk a agenda EU