PŘETOČ LUMIÉRY

 

DÉLKA: 4 x 45 min

MÍSTO: ve škole / dle domluvy

TERMÍN: v rozmezí 8-14h

POČET ŽÁKŮ: max 30

VĚKOVÁ SKUPINA: 6-19 let 

VHODNÉ PRO VŠECHNY TYPY ŠKOL

CENA: zdarma

 

Program představuje výběr pásma filmů, které byly uváděny při prvních projekcích bratří Lumièrů na konci 19. století. Zachycuje zrod kinematografie jako techniky a zábavy a navazuje na počátky její industrializace. I když film v roce 2020 oficiálně oslavil 125 let, je ve srovnání s jinými druhy umění, která jsou tisíciletá, novinkou. Mladí diváci ve školách s tímto pásmem otevřou kouzelnou pokladnici, ze které se vynoří tisíce tváří v pohybu, lidí zjevujících se i mizejících, amatérských a profesionálních herců, anonymních kolemjdoucích, kteří se „lapili“ na filmových páskách prvních kamer. Pohybující se obrazy beze zvuku, nebo s ním, promlouvají ke všem, ať už žijí v jakékoli zemi a mluví jakýmkoli jazykem, jsou odrazem a svědectvím historického kontextu – nezůstávají v něm však uzavřeny. I v dnešní době vytvářejí vazby s dalšími filmy… 

⁕ projekce ⁕ debata ⁕ klíčová témata ⁕ základy filmového jazyka ⁕ jak vzniká hraný film ⁕ analýza filmového políčka ⁕ analýza záběru ⁕ druhy animačních technik ⁕ hra s perspektivou ⁕ stop trik ⁕ nakresli a rozhýbej ⁕ oživení neživé loutky ⁕ vytvoř si film  ⁕ skupinová práce ⁕ 

SOUČÁSTÍ PROGRAMU:

 • Vzdělávací projekce – Z počátků kinematografie
 • Aktivizační metody
 • Analýza filmu a hlavních témat
 • Vytvoření projektu ve filmových dílnách

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA RVP:

 • Osobnostní a sociální výchova
 • Globální rozvojové vzdělávání
 • Mediální výchova
PO PROJEKCI A ANALÝZE FILMU SI MŮŽETE ZVOLIT JEDNU Z TĚCHTO DÍLEN:

A / FOTOGRAFICKÁ DÍLNA: Během workshopu se zaměříme na tvorbu perspektivních fotografií, tak jak jsem viděli zachycení obrazu v některých záběrech promítnutého filmového pásma. Budeme fotit pomocí mobilů. Při focení využijeme první a druhý plán prostoru, který se ve fotografii spojí do jedné plochy. V prvním plánu je například hrneček, student stojí dále ve druhém plánu. Scénu vyfotíme. Na výsledné fotce vzniká iluze studenta v hrnku. Motivy fotek můžeme různě obměňovat.

B / DÍLNA PRO TVORBU KINEMATOGRAFICKÝCH OPTICKÝCH HRAČEK: Výroba thaumatropu, zoetropu, flipbooku. Výtvarně zaměřená dílna poskytuje studentům možnost objevovat iluzi pohybu, vytvářet ji – jednoduché kinetické hračky, které si sami vyrobí pod vedením zkušené lektorky. Potřebovat budeme čtvrtky, karton, lepenku, špejli, tužky a fixy

C / FILMOVÁ DÍLNA: Natáčení jednoduchého skeče na jeden statický záběr. Jednoduché a vtipné cvičení na velikosti záběrů slouží k pochopení důležitosti záběrování ve filmu. Lektor vysvětlí žákům velikosti záběrů a jejich význam a informativní a emocionální hodnotu a žáci si pak sami zkoušejí nafotit, případně nakreslit velikosti záběrů svého spolužáka. Žáci postupně fotí (či kreslí) jednotlivé velikosti záběrů od velkého detailu, přes polodetail, polocelek po pás, americký plán po kolena, celek celé postavy, velký celek – postava ve třídě. Po natočení/nakreslení proběhne závěrečná prezentace a diskuse. Potřebovat budeme mobil, papír, tužku.


CINED FILMY A JEHO METODIKA UČÍ DĚTI:
 • vidět a slyšet detaily, vnímat poetiku filmového jazyka i jiných umění
 • popisovat, rozvíjet komunikační dovednosti,
 • zaujímat a obhajovat kritické postoje
 • rozvíjet schopnosti analytického a kreativního myšlení
 • odhalit základy filmové řeči a porozumět jejím výrazovým prostředkům
 • emotivně prožívat tisíce příběhů
 • rozvíjet neomezené možnosti fantazie
 • otevřenosti a zájmu vůči světu, druhým, kulturnímu dědictví
 • kooperativním dovednostem – samostatně dohledávat informace, tvořit, spolupracovat v kolektivu
 • porovnávat a propojovat s jinými druhy umění, evropskou kulturou, dějinami