O PROJEKTU


Mezinárodní program filmové výchovy CinEd zpřístupňuje zdarma evropské filmové perličky nejen dětem a mladým divákům ve věku 6-19 let. 

CinEd podporuje svou rozsáhlou nabídkou integraci filmové výchovy do běžných školních kurikulí, přibližuje a pomáhá porozumět filmu dětem, studentům, učitelům, rodičům, prarodičům i pracovníkům kulturních institucí. Patří již k tradičně k nejuznávanějším projektům filmové výchovy po celé Evropě. 

Českým partnerem projektu je Asociace českých filmových klubů.

Specifikem projektu CinEd je jeho zaměření na umělecké filmy a jejich přiblížení mladým divákům prostřednictvím osvědčené a mezinárodně ceněné metodiky vyvinuté v rámci Cinemathéque française.

Součástí nabídky, která je poskytována ZDARMA, jsou vedle samotných filmů také nebývale propracované metodické materiály šité na míru každému titulu kolekce, pedagogické bonusy  – videa, scénáře zaměřené na záběr, zvuk a filmový jazyk (tematicky zaměřené sestřihy z filmů CinEdu v délce 20 min), pro studenty  jsou k dispozici pracovní listy  či on line interaktivní Prostor mladého diváka (využívané zejména v době uzavření škol v pandemii, nebo jako možnost žáků jako samostatné práce). V online prostoru se otevírá možnost skládání a stahování filmových políček ke každému z titulů dle vlastního výběru,  možnost vytváření vlastních scénářů aj. Novinkou letošního roku jsou Materiály propojující běžné výukové předměty s filmy a především Atlas CinEd sdílených výsledků prací studentů napříč celou Evropou!

CinEd nabízí filmy pro školní projekce, realizované ať již přímo ve školách, v kinech nebo v dalších kulturních institucích (galerie, knihovny atd). Filmy jsou organizátorům představení nabízeny ZDARMA a instituce mohou programy zpoplatnit do výše pokrytí svých provozních nákladů spojených s projekcí.

Partnerskými zeměmi projektu CinEd jsou aktuálně Bulharsko, Česká republika, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Německo, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko a Litva, do projektu v tomto školním roce přistupuje Řecko a Turecko.

Kromě školení pro pedagogy zaměřující se na to, jak pracovat s filmem na různých typech škol (akreditace MŠMT), nabízíme jako jediný projekt v ČR  zdarma systematickou metodickou podporu. Zapálení pedagogvé se mohou zapojit do tzv. tutoringu: celoroční metodickou podporu a konzultace zkušených tutorů, filmových historiků, pedagogů a expertů filmové výchovy CinEd (MgA. Jiří Forejt PhDr., Mgr. Ivana Lipovská,  MgA. et Mgr. Tereza Czesany Dvořáková, PhDr. David Čeněk). Po jeho absolvování budete schopni pracovat se třídou zcela autonomně.

Nabídka filmů, metodiky, všech pedagogických nástrojů je za finanční podpory Kreativní Evropy a Ministerstva kultury nabízena registrovaným školám a zájemcům zdarma.

JAK SE ZAPOJIT?

Zapojení se do projektu je velice jednoduché. Po registraci on line na platformě www.cined.eu koordinátorka projektu překontroluje vhodnost kandidáta a účet schválí. Prosím vyčkejte na aktivaci účtu, kontrola je nutná pro ochranu a proti zneužití filmových práv projektu – pokud spěcháte kontaktujte nás mailem, o to dříve a rádi registraci schválíme.

Následně si nainstalujete přehrávač, stahujete filmy a metodické materiály pro svou výuku, promítáte, nebo nás kontaktujete s žádostí o podporu. Co se týče technického vybavení – pro projekci ve školách je nutné mít na místě projektor propojen s pc, internetové připojení.  Doporučujeme také zatemněnou místnost.  

Pokud si nejste jisti jak přesně pracovat s filmy – zprostředkujeme pro třídy projekce za doprovodu našeho letora. Ty se mohou uskutečnit jak ve vaší škole, tak v místním kině, galerii, kulturním centru. 

Filmy promítneme,  trošku rozebereme, trošku pomůžeme pochopit, ukážeme, co vše se dá filmovou řečí vyjádřit, film je uměním, pojďme jej společně propojovat – nezáleží na tom, zda jde o komerční trhák, či pomalu plynoucí film, film černobílý, s titulky či s nejmodernějšími efekty. Pojďte (nejen) děti učit vidět, slyšet, prožívat, vyjadřovat se, rozeznat přesahy, zaznamenat detaily, přemýšlet o možnostech jak tvořit – ať již film, text, hudbu, či projekt v budoucím zaměstnání, vést debaty o prožitcích,  naučit se propojení,  prožít syntézu skrze filmové umění.

Už osm let také nabízíme zdarma školám a pedagogům tutoring: celoroční metodickou podporu a konzultace zkušených tutorů a expertů filmové výchovy CinEd pro využití našich filmů ve výuce (MgA. Jiří Forejt, Mgr. Ivana Lipovská, Mgr. Viktŕia Rampal Dzurenko). Nesmírně si ceníme také našich externích konzultantů, se kterými  příležitostně řešíme  metodické postupy. Jsou jimi ti nejzkušenější v oboru – bývalí tutoři a stávající příležitostní kolegové: Mgr. Martina Voráčková, PhDr. David Čeněk a Mgr.et MgA. Tereza Czesany Dvořáková Ph.D. 

Brožura s veškerými podrobnými informacemi ke stažení ZDE (pro sdílení či představení vedení školy).

SEMINÁŘE CINED PRO PEDAGOGY A JINÉ ZÁJEMCE O FILMOVOU A AUDIOVIZUÁLNÍ VÝCHOVU JSOU CERTIFIKOVÁNY MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY.

Těšíme se na to, že s námi pomůžete dětským očím poodhalit krásy umělecky hodnotných filmů.

S jakýmkoli dotazem a problémem vám velice rádi pomůžeme, neváhejte nám zavolat, nebo napsat na eva.spilkova@acfk.cz, tel.604 274 580

1200

Projekcí v Evropě

63

Vzdělávacích pojekcí ročně v ČR

501

Registrovaných pedagogů a insitutcí v ČR

51

Vzdělávacích seminářů filmové výchovy (ČR)

50000

Mladých diváků (Evropa)

12000

Oslovený mladých diváků (v ČR)

Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a Kreativní Evropy.

Děkujeme za podporu!