NÁŠ TÝM

NAŠE PARTNERSKÉ POBOČKY V ČR

Free Cinema je filmová společnost zabývající se filmovou výchovou, distribucí a alternativními formami práce s publikem. Za sedm let své existence uspořádala více než tisíc přednášek, workshopů, seminářů a projekcí pro více než 42 tisíc diváků. Free Cinema se věnuje podpoře mladých filmových talentů – jako producent zaštítila výrobu až šedesáti krátkých filmů. Pořádá jednorázové i celoroční kurzy pro filmové amatéry. Podporuje rozvoj filmové výchovy na českých školách – pedagogové si mohou vybírat z široké nabídky projektových dnů a praktických workshopů pro studenty. Free Cinema vytváří kurátorská řešení na klíč: pro festivaly, kina, kulturní centra i galerie. 

 

Animánie organizuje a pořádá kulturní a vzdělávací aktivity zaměřené na film a animaci, ale také na obory, které s filmem souvisí (fotografie, výtvarné, hudební a divadelní umění). Realizuje programy pro školy – Film hrou; a Film a…, Animace Imaginace a tvůrčí programy na objednávku po celé ČR, které. Aktivity v rámci předmětů filmové a audiovizuální výchovy vycházejí z potřeb školy a RVP. Animánie nabízí pravidelné kroužky a kurzy ve filmovém ateliéru, workshopy a letní animační soustředění jako volnočasové aktivity pro děti, mládež i širokou veřejnost a často ve spolupráci s kulturními, či kulturně vzdělávacími subjekty v Plzni, ČR i zahraničí. Součástí nabídky Animánie je i vzdělávání pedagogických pracovníků.
Každoročním vrcholem projektu je listopadový festival animovaného filmu, jehož součástí je národní a mezinárodní přehlídka audiovizuální tvorby dětí a mládeže do 26 let a kolokvium filmové a audiovizuální výchovy.